Mijn werk als raadslid in Almere

Sinds maart 2022 ben ik gemeenteraadslid en inmiddels vicefractievoorzitter van D66 Almere. Hier zet ik mij met name in voor de bestaanszekerheid van Almeerders en het creëren van een woningmarkt waar ook jongeren en starters kans maken. Daarnaast hou ik mij bezig met mobiliteit, sport en economie. Op deze pagina vind je een greep uit mijn raadswerk in Almere. 

Armoede

Giftendrempel

De bestaanszekerheid van veel Nederlanders staat onder druk. De prijzen van boodschappen, stroom en gas zijn hard gestegen en de koopkracht van veel Nederlanders is niet meegegroeid. We zien dat veel mensen niet of nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Met name bijstandsgerechtigden, die al erg kwetsbaar zijn, komen hierdoor in gevaar. Om Almeerders ademruimte te geven in deze moeilijke tijden heb ik drie moties ingediend in de gemeenteraad:

  1. Verhoog de giftendrempel van 1200 naar 1800 euro per jaar; aangenomen
  2. Versoepel de rapportageplichtaangenomen
  3. Verbeter de informatievoorzieningaangenomen

Energietoeslag studenten

Studenten komen vaak niet in aanmerking voor de energietoeslag, omdat studiefinanciering wordt meegeteld als inkomen - ongeacht of je wél of niet studiefinanciering ontvangt. Wij vinden dat studenten niet lenen bij DUO om de verdubbelde energierekening te betalen, maar om mee te studeren. Daarom heb ik een motie ingediend (verworpen) om te onderzoeken of Stufi niet buiten beschouwing gelaten kan worden bij de berekening van het inkomen. Lees hier meer.

Wonen

Meer tijdelijke sociale huurwoningen

De woningmarkt in Almere is één van de meest verhitte in Nederland. De wachtlijst voor een sociale huurwoning bedraagt inmiddels bijna 10 jaar en lijkt alleen maar langer te worden in plaats van korter. Wij hebben ons daarom hard gemaakt om meer tijdelijke sociale huurwoningen te gaan bouwen, zoals flexwoningen. Deze kunnen relatief snel en makkelijk gebouwd worden en jongeren en starters perspectief geven op een woning. Uiteindelijk hebben we met de gehele coalitie de motie 'Aanvalsplan woningbouw Almere' ingediend (aangenomen).

 

Media aandacht:

Maximum inkomenseis middenhuur

Er is een grote groep woningzoekenden die te veel verdient om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig verdient om een woning te kopen. Deze groep die tussen wal en schip valt wordt steeds groter. Om ook voor hen betaalbare woningen toe te voegen en betaalbaar te houden hebben we in Almere de doelgroepenverordening middeldure huurwoningen aangenomen. 

Om te voorkomen dat verhuurders absurde inkomenseisen stellen voor deze woningen heb ik dit voorstel aangepast (aangenomen) om een maximum inkomenseis te hanteren.

Samen met de PVDA hebben we er ook voor gezorgd dat de woningen 25 jaar lang betaalbaar blijven, in plaats van 20 jaar.

Bouwen in de stad - inbreiden

Hoewel we in Almere nog ontzettend veel ruimte hebben om woningen te bouwen, voegen we soms ook woningen toe in bestaande woonwijken of in het centrum. Dit soort plannen zorgen vaak voor onrust en weerstand onder de huidige bewoners, omdat het grasveld waar zij nu voetballen, de hond uitlaten of wandelen komt te verdwijnen.

Deze bezwaren van omwonenden zijn vaak terecht: bij inbreiden verdwijnt bijna altijd groen. Tegelijkertijd is er een wooncrisis en hebben we elke extra woning hard nodig. Daarom heb ik de motie 'denk aan de buurt bij inbreiden' (aangenomen) ingediend, zodat we als gemeente altijd kijken naar manieren om te investeren in groen in dezelfde buurt als waar groen verdwijnt door woningbouw.

Daarnaast heb ik verschillende amendementen ingediend op inbreidingsprojecten. Bijvoorbeeld om niet te bouwen bij bedrijventerrein de Binderij, maar in Oosterwold-Midden (aangenomen) en om aan de Youri Egorovweg (aangenomen) meer de hoogte in te gaan zodat er meer groen bewaard blijft voor omwonenden. 

 

Media aandacht:

Mobiliteit

Nachttrein Almere - Amsterdam

In 2013 kwam de eerste roep om een nachttrein tussen Almere en Amsterdam van D66 Kamerlid Stientje van Veldhoven. Ook Haarlem, Nijmegen en Arnhem moesten worden aangesloten op het nachtnet van de NS. Nu, tien jaar later, zijn al deze steden aangesloten, behalve Almere. 

Om de bereikbaarheid van Almere te garanderen, ook in de nacht, heb ik een motie ingediend om een nachttrein aan te vragen tussen Almere en Amsterdam bij de NS. In beantwoording van mijn schriftelijke vragen blijkt dat dit mogelijk is. Na het zomerreces wordt de motie behandeld.

 

Media aandacht:

Onderwijs

Conciërge van het jaar verkiezing

D66 Almere organiseert elk jaar de conciërge van het jaar verkiezing. Afgelopen jaar mocht ik dit samen met fractievoorzitter Meke Smeulders doen. Uit alle nominaties is uiteindelijk Frank Markus van Aeres Hogeschool bekroond als conciërge van het jaar, door zijn ontzettende betrokkenheid bij de leerlingen en de school.

 

Media aandacht: